2017-2018 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Sonuçları !!!

2017-2018 Akademik Yılında Farabi Değişim Programıyla Gitmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine:

 KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

       * 28 Nisan 2017 Cuma günü saat 12:00-13:00 arasında Eski Rektörlük Binası’ndaki İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Odası’nda Oryantasyon Toplantısı yapılacaktır. Gitmeye hak kazanan tüm öğrencilerimizin toplantıya katılması gerekmektedir. Katılmayan öğrencilere bilgilendirme yapılmayacaktır.

      

       İlanda yer alan  aşağıdaki belgelerin en geç  09 Mayıs 2016 tarihine kadar Ofisimize ulaştırılması gerekmektedir.

       – Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet) 

      – Öğrenci Beyannamesi (2 Adet)

      – Öğrenci Bilgi Formu (2 Adet)

      – Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)

      – Öğrenim Protokolü (3 Adet)*

      – 2 Adet Fotoğraf

      – 2 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

      – Banka IBAN Numarası gösterir belge*

      -SGK Aylık Pirim ve Hizmet Belgesi: Kamu veya Özel Teşebbüste çalışıp/çalışmadığını gösterir belge (SGK İl Müdürlüğünden alınacak).

       * Başvurulan Üniversitenin sayfasında istenilen belge varsa teslim edilmesi gerekmektedir.

* Öğrenim Protokolü Güz- Bahar ayrı ayrı sistem çıktısı olacaktır. Protokoller Bölüm Farabi Koordinatörleri ile birlikte sisteme girilerek hazırlanacaktır. Öğrenciler, Öğrenim Protokollerini ders danışmanlarının görüşünü alıp kendileri hazırlayarak Farabi Bölüm Koordinatörlerine imzalatacaklardır. Protokolün hazırlanmasıyla ilgili YÖK Farabi’nin http://w3.bilecik.edu.tr/farabi/ogrenci/farabi-uygulama-el-kitabi/  Farabi Değişim Programı El Kitabı’nın incelenmesi gereklidir(Bu kitapta derslerin kredileri ve protokolün nasıl doldurulması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vardır).

* Bursların yatırılabilmesi için Ziraat Bankası (Bilecik Şubesi)’nda  hesap numarası açılıp bu hesap numarasını gösterir bir belge ya da Hesap Cüzdanı’nın fotokopisi belgelere eklenecektir. Daha önce Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesinde hesap numarası/kyk kredi hesabı olan  kişiler, bu hesap bilgisini de verebilirler (IBAN numaralarını belirterek).

Tüm belgeler mutlaka bilgisayar ortamında doldurulmalıdır, elle doldurulan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

* 2017-2018 Akademik Yılı’nda Farabi Programı’na başvuran öğrencilerimiz başvuru sonuçlarını, 25.04.2017’e kadar başvurdukları üniversitelerin Farabi web sayfalarından öğrenebilirler.

* Farabi Değişim Programından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimizin Oryantasyon Toplantısı’na katılmaları zorunludur. Toplantıda, sürecin nasıl işleyeceği ve belgelerin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verilecektir. Ofisimize teslim edilecek belgelerin, doğru bir şekilde doldurulabilmesi açısından, Oryantasyon Toplantısı’ndan sonra hazırlanıp teslim edilmesi önem arz etmektedir.