2017-2018 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURUSU

Farabi Değişim Programı kapsamında 2017-2018 Akademik Yılı Güz ve Güz/Bahar Dönemi Öğrenci Hareketliliğine başvurular 1 Mart – 15 Mart 2017 tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Farabi Ofisi tarafından alınacaktır.

NOT: Farabi Ofisine yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

  1. Öğrencinin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde eğitim veren bir Lisans programına kayıtlı olması,(Üniversitemizde Ön Lisans ve Lisans Üstü Programlar için Farabi Değişimi yapılmamaktadır.)
  2. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması,
  3. Daha önce Farabi Değişim Programından faydalanmamış olmak.

Başvurular http://farabi.bilecik.edu.tr/ adresindeki Aday Öğrenci Başvuru Formu doldurulmuş (Bilgisayar ortamında), çıktısı alınmış, fotoğraf yapıştırılmış hali ve transkriptle yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasından üç (3) tercih yapabileceklerdir. İstenilen evraklar 15 Mart 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Sonrasında başvuru alınmayacaktır.

Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversitelerin internet  sitelerine girip ders içeriklerini araştırmaları kabul sonrası yapılacak öğrenim anlaşması açısından önemlidir. Anlaşmalı kurum ve kontenjanlarına Farabi sayfasındaki anlaşmalar linkinden ulaşabilirsiniz.(Sayfanın sonundaki ekten de ulaşabilirsiniz).

Başvuruların sonlanmasının ardından değerlendirme aşamasında, başvuruları uygun bulunan adayların gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise sadece not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim gerçekleştirilir. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan adayın not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir. Sıralama sonuçları 20 Mart 2017 tarihinde Üniversitemizin Farabi sayfasında ilan edilecektir.

Farabi değişimine hak kazanan öğrencilerden başvuru sonuçlarının ilanından sonra karşı üniversiteye gönderilmek üzere istenilen evrakların (Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Not Döküm Belgesi/Transkript ve ayrıca başvuru yapılacak Üniversitenin İstediği Evraklar varsa)  en geç 27 Mart  2017 mesai bitimine kadar Farabi Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Evraklarını teslim edenler Farabi Değişim Programı Aday Öğrencisi olarak kabul edilir. Belirlenen zaman aralığında evraklarını getirmeyen öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılır ve yerleştirmeleri iptal edilir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, asgari 30 AKTS karşılığı ders almak zorundadır. En fazla 45 AKTS ders alabilir.
  • Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir.
  • Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir. Devlet yurdunda kalanlar gidecekleri yerdeki devlet yurtlarında kalabilme haklarına sahiptirler.
  • Öğrenci Güz veya Güz/Bahar dönemini gittiği üniversitede geçirmek zorundadır.
  • Farabi Bursları ile ilgili olarak YÖK’ün FARABİ sayfasından bilgi alınabilir.
  • Farabi Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek içinhttp://www.yok.gov.tr/web/farabiadresindeki Farabi Yönetmeliğini incelemenizi tavsiye ederiz.
  • Farabi öğrencisi olmaya hak kazananlar için gerekli bilgilendirme Farabi Ofisi tarafından yapılacaktır.

Farabi Anlasma güncel

aday_ogrenci_basvuru_formu