Etik Kurul Üyeleri

Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN                                        Prof. Dr. Hasan YAMIK

       (Başkan)                                                                (Başkan Yardımcısı)

 

Prof. Dr. Ali İrfan GÜZEL                                               Prof. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

            (Üye)                                                                                   (Üye)

Prof. Dr. Mustafa ARIK                                                  Prof. Dr. Ülküye Dudu GÜL

            (Üye)                                                                                   (Üye)

Prof. Dr. Bahadır SAYINCI

         (Raportör)