Etik Kurul Üyeleri

Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN                                                Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ

       (Başkan)                                                                                 (Başkan Yardımcısı)

 

 

Prof. Dr. Kadir SEVİM                                                            Prof. Dr. Meral EROL FİDAN

            (Üye)                                                                                            (Üye)

Prof. Dr.  Murat ALANYALIOĞLI                                             Prof. Dr. Nazile URAL

             (Üye)                                                                                           (Üye)

Prof. Dr. Hasan YAMIK

         (Raportör)