Etik Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY                                                 Prof. Dr. Harun TUNÇEL

     (Başkan)                                                                   (Başkan Yardımcısı)

 

 

Prof. Dr. Zeki MUT                                                          Prof. Dr. Sıddıka ÖZKALDI KARAKUŞ

 

Prof. Dr.  İsmail Hakki İŞCAN                                       Prof. Dr. Erdal KARAKAŞ

 

Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM                                         Prof. Dr. Kadir SEVİM

 

Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK