Başvuru

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mensuplarının, akademik ve idari birimlerinin yürüttükleri bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, sundukları hizmetlerde ve toplum ve paydaşlarıyla olan ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Araştırmacının, Üniversitemiz akademik, idari personeli veya Üniversitemiz öğrencisi olması gerekmektedir.
2-Etik Kurul başvurusu yapan kişi başvuruyu çalıştığı veya öğrenim gördüğü birim üzerinden yapmalı.
3-Anket çalışması kurum dışında yapılacaksa ilgili kurumlardan Etik Kurul onayı alınmalı.
4-Başka bir üniversitenin etik kurulundan onay alınmışsa, yeni bir başvuru gerekli değildir. Çalışma öğrenciler üzerinde yapılacaksa izin işlemi için Öğrenci İşleri vasıtası ile Rektörlük tarafından verilen onay ile Üniversitemizde yapılabilir.