Başvuru Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Başvuru yapacak araştırmacının Üniversitemiz akademik, idari personeli veya Üniversitemiz öğrencisi olması gerekir.

2- Başvuru formu, ıslak imza kısımları haricinde elektronik ortamda doldurulmalıdır. Formdaki doldurulacak alanlar, ihtiyaca göre genişletilebilir.

3- Başvuru, başvuru sahibi tarafından çalıştığı veya öğrenim gördüğü birim üzerinden gerçekleştirilmelidir. Ayrıca taratılarak EBYS üzerinden gönderilmiş olan Başvuru Formu’nun ıslak imzalı orjinal hâli Etik Kurul sekretaryasına teslim edilmelidir.

4- Araştırma kapsamında katılımcılara verilecek “Gönüllü Katılım Olur Formu” ile araştırma kapsamının 18 yaş altı, kısıtlı, engelli vb. katılımcıları içermesi durumunda “Veli/Vasi Onay Formu” ekte verilmelidir. Bu formlardaki mevcut metin değiştirilemez. Ancak çalışma kapsamı gereğince genişletilmesi gerekirse formlardaki “Diğer Hususlar” başlığı altında belirtilebilir.

5- Başvuru için gerekli bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik bulunmamalıdır.

6- Kurulun vereceği etiğe uygunluk kararı, başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelere dayalıdır. Kurulun kararından sonra bilgi ve belgelerde değişiklik söz konusu olduğunda ilgili uygunluk kararı geçersiz hale gelir.

7- Kurulun yaptığı değerlendirmede revizyon kararı alınan araştırmalarda yeniden başvuru esnasında, yapılması istenen değişiklikler ve eklemeler için Revizyon Raporu oluşturulmalı ve eklenmelidir.

8- Araştırmaya başlama tarihinden önce kurul onayı alınmış olmalıdır. Form içerisinde ilgili tarihler bu husus dikkate alınarak düzenlenmelidir.

9- Araştırmanın uygulanacağı ilgili kurumlardan alınacak izinler tamamlanmadan başvuru yapılmışsa, izin alma süreci ve alınacak izin ile ilgili hukuki sorumluluk başvuru sahibine aittir.

10-Başka bir üniversitenin etik kurulundan onay alınmışsa, yeni bir başvuru gerekli değildir. Çalışma öğrenciler üzerinde yapılacaksa izin işlemi için Öğrenci İşleri vasıtası ile Rektörlük tarafından verilen onay ile Üniversitemizde yapılabilir.