Staj Hareketliliği için Staj İmkanları

ESN tarafından, Erasmus+ kapsamında staj yeri arayan öğrencileri ve stajyer arayan kuruluşları buluşturmayı hedefleyen bir web platformu geliştirilmiştir: http://erasmusintern.org/

  • Bu platformun kullanımı Erasmus+ Programına dahil ülkelerin çoğunluğu tarafından kabul görmüş olup sayfanın tanıtımı, ulusal ajanslar ve ilgili diğer paydaşlar tarafından yapılmaktadır.
  • Staj yeri arayan öğrenciler platforma üye olup bir profil oluşturarak staj yeri teklifi sunan uygun buldukları kuruluşlara başvurabilmekte, stajyer arayan kuruluşlar ise platformda staj yeri tekliflerini oluşturarak yayımlayabilmekte ve stajyerlerin profillerini inceleyerek uygun bulduğu öğrencilere staj yeri teklifinde bulunabilmektedirler.

Ayrıca bu web siteleri de ziyaret edebilirsiniz

❑  https://ec.europa.eu/eures/pub…

❑  https://www.trainingexperience.org/

❑  www.iagora.com/work/en/internships

❑  www.globalplacement.com/

❑  www.leonet.joeplus.org

❑  www.praxisnetwork.eu/

❑  www.indeed.com

❑  www.europe-internship.com/placements_/

❑  https://www.gooverseas.com/internships-abroad/summer

Önemli Not:

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

– Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
– AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar