Formlar ve Belgeler

İlk Grup Evraklar (Harçsız Pasaport (25 yaş ve üstü öğrenciler için)*  ve Vize Yazısı Alabilmek İçin Ofise Teslim Edilecek Evraklar)​

1- Türkçe Transkript (onaylı) (**)

2– Kabul mektubunun fotokopisi

3– Taahhütname

4– Ek -1

5– Öğrenim Anlaşması(Learning Agreement For Studies’in ÖBS sisteminden doldurulmuş ve tamamı imzalanmış  olmak zorundadır.  (Henüz LA’ı imzalanmamış olanlar  Eksik Belge Bildirim Dilekçesi  doldurarak evrak teslimi yapabilirler.)

İkinci Grup Evraklar (Vize Aldıktan Sonra Ofise Teslim Edilecek Evraklar)

6- Pasaport kimlik ve vize kısmı fotokopisi

7- Ziraat Bankası  € hesabına ait banka hesap cüzdanının fotokopisi (Bilecik şubesi önerilir.

8- Öğrenci Hibe Sözleşmesi (Kurum Koordinatörü ve öğrencinin imzası olmak zorundadır.

9- Geniş kapsamlı (ayakta ve yatakta tedavi kapsayan) Seyahat Sağlık sigortasının fotokopisi (örnek firmalar için tıklayın)

Üçüncü Grup Evraklar 

10-Gittiğiniz Okulun Erasmus ofisinden alınmış ve imzalanmış Varış Teyit Mektubu (Confirmation of Arrival)

11– Yeniden Düzenlenmiş Öğrenim Protokolü (Learning Agreement) ÖBS çıktısı ve tamamı imzalanmış. (ilk LA’da değişiklikler oldu ise)

Dördüncü Grup Evraklar (Dönüş Yapan Öğrencilerin Ofise Teslim Etmesi Gereken Evraklar)

12-  Not Durum Belgesinin (Transcript of Records) aslı(***)

13- Teyit Belgesi/Katılım Sertifikası (Confirmation Sheet/Confirmation of Stay/Attendance Certificate) (örnek)

14-  Öğrenci Katılımcı Rapor Formu(***)

15-   Pasaportun vize giriş-çıkış fotokopisi (Evrak tesliminde Pasaport orjinali beyan edilmelidir)

*DİKKAT! 25 yaşını doldurmamış tüm öğrenciler, pasaport harcından muaftır. 25 yaşından büyük öğrenciler, pasaport harcından muaf olabilmek için gerekli formları (başvuru formu ve onay formu) doldurarak önce kendi akademik birimlerine onaylatmalı, daha sonra Genel Sekreterliğe (Rektörlük binası 1.kat) teslim etmelidir. Harçsız Pasaport Onay yazısı hazır olunca haber verilecek ve bu onay yazısı ile ilgili Nüfus Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

(**) Başvuru esnasında başvuru formu ile Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmedi ise.

(***)  Bu Evrak gittiğiniz okuldan alınacaktır. Bu  belgenin yerine  Öğrenim Anlaşması / Learning Agreement for Studies’in “Section to be completed AFTER THE MOBILITY” kısmının da düzenlenmesi yeterli olacaktır.

(***) Katılımcı Raporu e-mail adresinize faaliyetinizin bitiş tarihinden itibaren birkaç gün içerisinde gönderilecek olup öğrenci bu raporu 15 gün içerisinde doldurmalıdır.

Not : Dönüş evraklarının teslimi dönüşten itibaren 15 güne kadar yapılmalıdır.