İkili Anlaşmalar

İkili Anlaşma Nedir?

Erasmus Hareketliliği İkili Anlaşmalar temeline dayanır. İkili Anlaşmalar, Erasmus Üniversite beyannamesine sahip iki Yüksek Öğrenim Kurumu arasında Erasmus kapsamında yapılan sözleşmelerdir. İkili Anlaşmalarda aşağıdaki hususlar belirlenmelidir:

1- Akademik Yıl/yıllar olarak sözleşmenin süresi,

2- Ev sahibi ve karşı kurumun ismi erasmus kodu ve koordinatörlerin kontak detayları,

3- Gelen öğrenci hareketliliği (ders alan kodu, öğrenci sayısı ve toplam ay olarak süre),

4- Giden öğrenci hareketliliği (ders alan kodu, öğrenci sayısı ve toplam ay olarak süre),

5- Gelen ve giden ders verme hareketliliği,

6- Gelen ve giden personel hareketliliği,

İkili Anlaşmanın geçerli olması için her iki Üniversite’nin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış, mühürlenmiş ve tarihli olmalıdır.

İkili Anlaşmalar Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri ve AEA ülkelerinin (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) Yükseköğretim Kurumları arasında yapılmaktadır.

 

İkili Anlaşma Prosedürü

1- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bölüm Değişim Koordinatörleri anlaşma yapmayı düşündükleri Üniversitelerin ilgili Bölüm Değişim Koordinatörleri ile temasa geçerek, karşı kurumda Erasmus öğrencilerine açık olan dersleri incelerler.

2- Bölüm Değişim Koordinatörleri öğrencilere teklif edilen ders modüllerinin, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak durumda olup olmadığının kontrolünden sorumludur.  Erasmus Değişim Öğrencileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gereksinimlerini karşılayacak bir ders programını takip etme imkanına sahip olmalıdır.

3- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış “Hayatboyu Öğrenme Programı  Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı”na göre minimum 30 AKTS kredisi karşılığı derslerin eşdeğerliği sağlanabilir durumda olmalıdır.

4- Gerekli şartların sağlanması ve her iki kurumun da İkili Anlaşma imzalanmasını uygun bulması durumunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İkili Anlaşma Formu (İkili Anlaşma Formu word belgesi) Bölüm Değişim Koordinatörü tarafından  düzenlenerek Uluslararası Ofise gönderilir.

5- İkili Anlaşma Uluslararası Ofiste Kurum Koordinatörü tarafından tarih, imza ve mühürlü olacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan bu dökümanlar karşı kuruma posta yoluyla veya e-posta yoluyla gönderilir.

6- İkili Anlaşma karşı Üniversite Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bir nüshası posta ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası Ofise geri gönderilir.

7- İkili Anlaşma Ulusal Ajansın denetimlerinde sunulmak üzere Uluslararası Ofiste muhafaza edilir.

 

İkili anlaşma örneğini indirmek için tıklayın

 

Bölüm bazında 2014 ten sonra yapılan anlaşmalar için tıklayınız