Vizyon

Vizyon

 

Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi olarak AB Eğitim Programlarına en üst düzeyde katılan, Bologna süreciyle uyumlu, yönünü Batıya ve gelişmeye çevirmiş, bilimin ışığında her geçen gün gelişen ve büyüyen bir üniversite olma  hedefi doğrultusunda  tam anlamıyla uluslararalılarmış bir üniversite ortamı yaratılmasını hedeflemekteyiz. Uluslararsı ilişkiler Ofisi tüm birimler ile koordineli olarak çalışan, Öğrenci, Öğretim ve Personeli Erasmus kapsamı içerisinde aktive eden, uluslararsı ilişkileri gerçekleştiren kordinasyon merkezi olma vizyonuna sahiptir.