Bölüm Koordinatörleri

KOORDİNATÖR BİLGİSİNE ULAŞMAK İSTEDİĞİNİZ AKADEMİK BİRİMİ TIKLAYIN…

 

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri               Sosyal Bilimler

Sağlık Bilimler Enstitüsü

 

FAKÜLTELER 

Fen-Edebiyat        Güzel Sanatlar ve Tasarım         İktisadi ve İdari Bilimler

Mühendislik              Ziraat ve Doğa Bilimler                İslami İlimler

Uygulamalı Bilimler

Sağlık Bilimler 

 

YÜKSEKOKUL

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

Gölpazarı MYO              Bilecik Meslek Yüksekokulu            Osmaneli MYO          Bozüyük MYO

 

Pazaryeri MYO                  Sağlık Hizmetleri MYO                Söğüt MYO

Erasmus+ Koordinatörleri’nin Görevleri

(Enstitü / Fakülte / MYO Koordinatör ve Yardımcıları, Bölüm / Program Koordinatör ve Yardımcıları)

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ:

Yeni ikili anlaşmaların yapılması ve bölüm öğretim elemanlarının bu konuda teşvik edilmesi,

Öğrenci Hareketlilik ilanlarının görünürlüklerini ilgili yerlerde ilan ederek sağlamak,

Öğrenciler arasında Erasmus+ değişim programlarının farkındalığını artırmak,

Başvuruları belirtilen tarihler arasında almak ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne ulaştırmak,

Erasmus+ yazılı ve sözlü mülakatlarında gözlemci olarak bulunmak,

Seçim sonunda yapılan bilgilendirme toplantılarına seçilmiş öğrencisi ile birlikte katılmak,

 

ÖĞRENCİ GİTMEDEN ÖNCE:

Öğrencilerin yurtdışında kurum seçmelerine yardımcı olmak,

Öğrencinin gitmeyi planladığı kurumla ilk yazışmayı yapmak,

Karşı kurumda Erasmus+ öğrencileri için açılan dersleri talep etmek,

Learning Agreement (Öğrenim Protokolü) (ve karşı kurum talep ediyorsa başvuru ve konaklama formlarının) hazırlanmasında öğrenciye rehberlik etmek,

 

ÖĞRENCİ GİTTİĞİNDE:

Öğrenci ekle/sil yapacaksa dersleri inceleyerek onay vermek/vermemek,

Şayet ekle/sil yapılacaksa öğrencinin gönderdiği evrakları muhafaza etmek,

Öğrencinin yaşayabileceği akademik sorunlara çözüm yolları aramak

 

 

ÖĞRENCİ DÖNDÜĞÜNDE:

 

Öğrencinin evraklarını teslim alarak ders intibakını yapmak,

Yapılan işlemi ilgili birimlere sevk etmek.

 

GİDEN PERSONEL HAREKETLİLİĞİNDE:

 

Yurtdışına gidecek personelin işlemlerine yardımcı olmak, evraklarını toplamak,

 

 

GELEN ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİNDE:

 

Yurtdışından gelecek öğrenciye açılacak dersleri ve bilgi paketini e-posta ile göndermek,

Öğrencinin başvurusunu almak, öğrenim protokolünün hazırlanmasında rehberlik etmek,

Gelen öğrencinin Öğrenci İşleri’ne kaydının yapılmasında yardımcı olmak,

Gelen öğrencinin akademik uyumunu sağlamak

 

GELEN PERSONEL HAREKETLİLİĞİNDE:

 

Yurtdışından gelmek isteyen akademik/idari personelin talebini bölümünün/programının ilgili birimlerine iletmek ve alınan kararı gelmek isteyen personele bildirmek,

Ders programına/İş Planına uygun koşulları hazırlamak (ders, akademik görüşmeler vs.),

Katılım Sertifikasını onaylamak,

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ’NİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTILARA KATILMAK.

 

http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus                   0 228 214 14 05                     erasmus@bilecik.edu.tr

 


 Erasmus Personel Hareketliliği Komisyonu 2013 – 2014 ve sonraki akademik yıllar için yeni anlaşma yapmayı teşvik etmek adına “bölüme anlaşma sağlama” ölçütünü uygulamış ve anlaşma sağlayan personelimize yaptığı anlaşma sayısına oranla ek puan ilave etmiştir.

Bu sene Erasmus Personel Hareketliliği ölçütlerinden bir tanesi olan “bölümünden son sene içerisinde Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvurusu olması” ölçütü bir sonraki sene “bölümünden son bir sene içerisinde Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne öğrenci göndermiş olmak” olarak değiştirilecektir.