2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları

YÖK’ün Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları’nda “…Erasmus+ vb. uluslararası
değişim programları kapsamında en az iki hafta süre ile yurt dışına gönderilen öğretim eleman sayısı”
da ölçülmektedir. YÖK’ün bu hedefiyle uyumlu olarak, 2021 Proje Dönemi (bu yıl) Erasmus+ Personel
Hareketliliği çerçevesinde hareketliliğe katılmaya hak kazanan akademik personelin (ders veren/vermeyen) isteğe bağlı olarak
2 hafta süre ile (toplamda 12 gün)  hareketliliğe katılması kararlaştırılmıştır.

Önemli not: Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyen akademik personelimiz 12 günden daha az olmamak koşuluyla hibeden yararlanabilir. 12 günlük hibeden faydalanmak istemeyen personelimiz eski düzenlemedeki gibi 5 günlük hibelendirilir.

Ders Verme

Eğitim Alma Akademik

Eğitim Alma İdari