Erasmus+ Mazeret Yabancı Dil Sınavı

Değerli öğrenciler,

2022-23 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği (Öğrenim ve Staj) kapsamında başvuru yapan ve birimi tarafından açıklanan sınav listesinde yer aldığı halde hastalık, karantina, görevli olarak il dışında bulunma gibi mazereti nedeniyle 9 Mart günü gerçekleştirilen sınava giremeyen öğrencilerin, 16 Mart günü yapılacak mazeret sınavına girebilmeleri için Erasmus Koordinatörlüğü’ne dilekçe ve mazeretlerinin kanıtları (hastalık raporu vb.) ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurularınızı en son 14 Mart Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Koordinatörlüğümüze yapabilirsiniz.
Mazeretinizin kabul edilemsi için Üniversitemiz Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi‘ne uygun olması gerekmektedir.
Mazeret sınavı yer, saat ve sınava gireceklerin listesi 15 Mart Salı günü Erasmus Koordinatörlüğü sayfamızda ilan edilecektir.
Saygılarımızla.