2020 Proje Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği hk.

2020 proje dönemi (geçen sene başvurup asil listeye girenler için) personel hareketlilik son bitiş tarihi 31 Mayıs 2023tür. Bu tarihe kadar istenilen bir zaman diliminde asil listedeki adaylarımız hareketliliğe katılabilir.

Not 1: Personel bilgilendirme toplantısı için ayrıca duyuru yapılacaktır. 

Not 2: 2021 Proje dönemi (bu sene) için ilana çıkış tarihi henüz netleşmediğinden tahmini süre olarak ocak ayından itibaren, sürece katılmayı planlayan personelin, duyurularımızı takip etmesi tavsiye edilir.