Erasmus Yabancı Dil Sınavı Harf Notu 100 Üzerinden Puanı Hesaplaması

İntibak gibi çeşitli sebeplerle sadece harf notu bulunan öğrencilerin 100 üzerinden olan puanını hesaplarken Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan puan aralıklarını esas almaları ve bu puan aralıklarının tam ortasını puanları olarak girmeleri gerekmektedir.

 

AA = 93,01+100,00/2 = 96,505

AB = 83,67+93,00/2 = 88,335

BA = 76,67+83,66/2 = 80,165

BB = 69,67+76,66/2 = 73,165

BC = 60,34+69,66/2 = 65

CB = 56,61+60,33/2 = 58,47

CC = 53,33+56,60/2 = 54,965

DC = 49,00+53,32/2 = 51,16

DD = 45,00+48,99/2 = 46,995