ERASMUS YABANCI DİL SINAVI HÜKÜMLER YENİ!!!

YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER:

HER YIL BAHAR DÖNEMİNDE KURUMUMUZDA YAPILAN YABANCI DİL SINAVI BU SENE YAPILMAYACAKTIR.

Başvuru yapan öğrencilerin yabancı dil sınav puanları lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 40, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 50 puan almalıdır.

2018-2019-2020 akademik yılları içinde Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarına katılan öğrenciler  Erasmus+ Hareketliliğine başvurabilirler.

Yabancı Dil Puanına sahip öğrenciler için (geçerlik süresi içinde alınmış, YDS, YÖKDİL) dil puanları Yabancı Dil Sınavı yerine geçecektir. (YDS  (son 5 yıl), e-YDS’den (son 5 yıl) ve YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır). Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan (Bkz. ÖSYM Yabancı Dil Eş değerlik Tablosu 2017) alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

Yukarıdaki sınavlardan herhangi bir tanesinden puanı olmayan öğrencilerden; İsteğe Bağlı Hazırlık okuyanların sınav sonuç görüntüleme ekranındaki isteğe bağlı İngilizce hazırlık “Genel Başarı Ort.” puanını, Seviye Tespit Sınavından 50 üzerinde puan alan öğrenciler ile ENG101 İngilizce 1 ve ENG102 İngilizce 2 derslerini alıp başarılı olan öğrencilerin ENG101 İngilizce 1 ve ENG102 İngilizce 2 derslerinden almış oldukları notların ortalamasını girmeleri gerekmektedir.

Not: Öğrencilerin ENG101 İngilizce 1 ve ENG102 İngilizce 2 derslerinden almış oldukları notların ortalaması hesaplanırken başarılı olunan ilgili derslerin sınav sonuç görüntüleme ekranındaki ((ENG101 “Genel Başarı Ort.” + ENG102 “Genel Başarı Ort.”)/2) şeklinde hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan puanların başvuru ekranında aşağıdaki şekilde girilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU EKRANI ÖRNEĞİ

(2020  Proje Donemi) 2021-2022 Güz Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği İlanı için tıklayın