Erasmus+ 2019-2020 Personel Hareketliliği Kabul Mektubu Teslimi

Erasmus+ 2019-2020 proje sözleşme dönemi kapsamında seçilen Personelin Kabul Mektubu teslimi COVID-19 nedeniyle 15.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

ÖNEMLİ NOT: Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle faaliyete katılamamış personel proje donemi sonuna kadar faaliyetlerine katılamazsa, bu hakları bir sonraki sözleşme dönemine devretmez. Faaliyet ilgili sözleşme
döneminin proje bitiş tarihine (30.09.2020) kadar ötelenebilir. Bu tarihe kadar gerçekleştirilemezse, ilgili personelin hareketliliğe katılmak üzere ilgili hareketlilik türünde açılacak çagrılara yeniden başvurmaları gerekir.

ÖNEMLİ NOT: Faaliyetlerin proje suresi içerisinde ileriki bir tarihe ötelenebilmesi için ulusal ajans tarafından proje surelerini uzatma imkanı tanınmıştır. Üniversitemizin talebi üzerine 16 aylık 2019 donemi projemizin süresi 24 aya kadar uzatılması mümkündür. Talebimize olumlu cevap geldiği takdirde web sitemizde ilan edilecektir.