2018-2019 ERASMUS Personel Hareketliliği Nihai Listeler ve Bilgilendirme Toplantısı

Personel Hareketliliği Bilgilendirme toplantısı 08.02.2019 tarihinde, Cuma günü, saat 11:00’de İİBF binasında B 106 salonunda yapılacaktır. Yedek listesinde bulunan personelin de toplantıya katılması tavsiye edilir.

Ders Verme

Eğitim Alma (Akademik)

Eğitim Alma (İdari)