2018-2019 ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI ERASMUS + PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetlerinden faydalanmak isteyen Akademik ve İdari personelimizin başvuruları 31 Aralık 2018-21 Ocak 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisine yapılacaktır. Sonuçlar en geç 2 hafta içinde ilan edilecektir. Bilgilendirme toplantısının tarihi, yeri ve saati ilan edilecektir.

1- Erasmus+ Personel Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ programı dâhilinde hareketlilik faaliyeti iki şekilde gerçekleştirilebilir.

a) Personel Ders Verme Hareketliliği: “Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanı”

b) Personel Eğitim Alma Hareketliliği: “Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanı. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler/(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.”

2- Kimler başvurabilir?

a) Asgari Şartlar: “Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.”

3-Faaliyet Süresi

Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Ancak Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak her bir katılımcıya en fazla 5 günlük hibe ödenecektir.

Ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

Hareketlilik süreci 30 Eylül 2019’da sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihe kadar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hareketlilik süresi en az 2 gündür.

4-Gerekli Belgeler:

  •  Başvuru Belgesi
  •  Dil puanını gösterir belge (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL)( Kabul edilen sınavların listesi, eşdeğerlilik puanları ve geçerlilik süresi hakkında bilgi için lütfen buraya tıklayın)
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

 

5- Kontenjanlar:

Ders Verme Hareketliliği: 18 kişi

Eğitim Alma: 13 kişi

  1. Akademik Personel (ders yükümlülüğü olmayan personel) 5 kişi
  2. İdari Personel 8 kişi

6- Değerlendirme Ölçütleri:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ 2018 – 2019
TECRÜBE DERS VERME (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde toplam yıl) 40%
TECRÜBE EĞİTİM ALMA (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde toplam yıl) 60%
DİL PUANI DERS VERME 60%
DİL PUANI EĞİTİM ALMA 40%
ERASMUS KOORD. YA DA YARD.* +15
ENGELİ PERSONEL +15
GAZİ PERSONEL İLE GAZİ VE ŞEHİT YAKIN PERSONEL +15
Ş.MÜDÜRÜ; ENSTİTÜ/YO/MYO SEKRETERİ +10
FAKÜLTE SEKRETERİ +12
DAİRE BAŞKANI/GENEL SEKRETER YARDIMCISI +14
GENEL SEKRETER +16
BİRİM KOORDİNATÖRLER** +15
BÖLÜME ANLAŞMA SAĞLAMA ***
2010 – 2011 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -5
2011 – 2012 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -10
2012 – 2013 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -15
2013 – 2014 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -20
2014 – 2015 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -25
2015 – 2016 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -30
2016 – 2017 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -35
2017 – 2018 YILINDA HAREKETLİLİKTEN FAYDALANMA -40

*Erasmus websitemizde yayımlanan koordinatör listesini kontrol etmeniz gerekmektedir

** Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programların Koordinatörlerin dışında

***2017-2018 yıllarda Üniversite bazında yapılan İkili Anlaşma sayısına göre puanlama:

1-3 ANLAŞMA +15 PUAN
4-6 ANLAŞMA +20 PUAN
7-9 ANLAŞMA +25 PUAN
10-12 ANLAŞMA +30 PUAN
13-15 ANLAŞMA +35 PUAN
16-18 ANLAŞMA +40 PUAN

6-Gidilen Ülkelere göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Hırvatistan, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Makedonya,
Polonya, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Türkiye *,
119

*Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

Personel, hareketlilik faaliyetlerini arzu ettiği takdirde hibesiz olarak da gerçekleştirebilir.

Engelli personel, faaliyetlere katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmak

kaydıyla ilave destekten yararlanabilir.

7- Seyahat Giderleri

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı

“Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki

bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 – 499 KM arası 180
500 – 1999 KM arası 275
2000 – 2999 KM arası 360
3000 – 3999 KM arası 530
4000 – 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

Sormak istediğiniz diğer sorular için lütfen kurumumuzun Erasmus+ ofisini ziyaret ediniz.

8-Hibe Ödemesi:

Gündelik hibe 5 iş günü için verilecektir. Seyahat gideri “Mesafe Hesaplayıcı”’ya göre belirlenecektir.

Hibe Hesaplamaları ile ilgili bilgiyi 2018 Erasmus+ El kitabında bulabilirsiniz. http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/wp-content/uploads/sites/58/2016/12/2018-E.pdf

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ