2017-2018 Erasmus Staj Hareketliliği Ek İlanı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2017-2018 HAREKETLİLİK TAKVİMİ

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ içindir. KONTENJAN 15 KİŞİDİR

30 Nisan 2018 – 15 Mayıs 2018 Başvuru Süresi
17 Mayıs 2018 Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr)
18 Mayıs 2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Yeri ve saati ilan edilecektir.)
  1. BAŞVURU KOŞULLARI
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tüm MYO, FAKÜLTE ve ENSTİTÜLERİNDE okumakta olan TÜM BÖLÜMLERİN ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve  2017-2018 akademik yılın içinde yapılan Yabancı Dil Sınavlarına katılan ve başarılı olan öğrencileri  HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR. Yabancı Dil Puanına sahip öğrenciler için (geçerlik süresi içinde alınmış, YDS, YÖKDİL) dil puanları Yabancı Dil Sınavı yerine geçecektir. Yabancı Dil Puanı barajı (yazılı) 40 puandır.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olmak yani Transkript Notuna sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine yeni başlayan öğrenciler, bir önceki Yüksek Öğretim Kademesindeki Mezuniyet Notu ile başvuruda bulunabilir.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olmasıÖğrenci seçilmeden önce STAJ YAPILACAK İŞLETME BİLİNİYOR OLMALI ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır.

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00

Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir.

  1. GEREKLİ BELGELER
  • Onaylı Transkript Belgesi
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) başvuru formuna YAPIŞTIRILMIŞ OLACAK

 

Eksik olan başvuruları kabul edilmeyecek

  1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma HER BİR FAALİYET İÇİN (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

 Staj Hareketliliğin azami süresi 2 aydır (60 gün), 2017 sözleşme dönemi 30 Eylül 2018 tarihinde bitiyor. Staj hareketliliği süre ve hibe hakkında bilgileri 2017 Erasmus El Kitapta bulalabilirsiniz.

BAŞVURULAR ERASMUS OFİSİNE YAPILACAKTIR

 

http://erasmus.bilecik.edu.tr                                          erasmus@bilecik.edu.tr                                         0 228 214 1405