2018-2019 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Asil ve Yedek Listesi

Akademik Başarı %50

Yabancı Dil Sınavı %50 (% 75 Yazılı Sınavı, %25 Sözlü Sınavı)

Daha önce Erasmus Hareketliliğinden faydalanan -10

Yazılı Sınavda başarı olup ve Sözlü Sınava girmeyenler başarısız değerlendirildi.

Bilgilendirme Toplantısı 12.03.2018 tarihinde, saat 12.00’da, İktisadi ve İdari Bilimler binasında, A blokta bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya asil ve yedek durumda olan öğrencilerin katılması zorunludur. Toplantıya katılmayan öğrencilere bilgilendirme yapılmayacaktır.

Asil ve Yedek listesi için tıklayın