2017-2018 Erasmus Staj Hareketliliği İlanı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2017-2018 HAREKETLİLİK TAKVİMİ

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ içindir.

15 Şubat 2018 – 8 Mart 2018 Başvuru Süresi
12 Mart 2018 Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr)
14 Mart 2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Yeri ve saati ilan edilecektir.)
  1. BAŞVURU KOŞULLARI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tüm MYO, FAKÜLTE ve ENSTİTÜLERİNDE okumakta olan TÜM BÖLÜMLERİN ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olmak yani Transkript Notuna sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine yeni başlayan öğrenciler, bir önceki Yüksek Öğretim Kademesindeki Mezuniyet Notu ile başvuruda bulunabilir.

Bahar Dönemi itibariyle Mezun Durumda bulunmamak.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması. Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00

Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir.

  1. GEREKLİ BELGELER
  • Onaylı Transkript Belgesi
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) başvuru formuna YAPIŞTIRILMIŞ OLACAK
  • Erasmus Student Work Placement” formu veya Ön kabul mektubu. (Gittiğiniz kurum tarafından onaylı)

Eksik olan başvuruları kabul edilmeyecek

  1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi  

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

23-24-25 Ekim 2017 tarihinde yapılan sınav sonuçları öğrenci değerlendirmede ve seçmede kullanılacaktır

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma HER BİR FAALİYET İÇİN (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

 2017 sözleşme dönemi 30 Eylül 2018 tarihinde bitiyor. Staj süresi en az 2 aydır (60 gün).

BAŞVURULAR ERASMUS OFİSİNE YAPILACAKTIR.

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ: http://erasmus.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=36

 

http://erasmus.bilecik.edu.tr                                          erasmus@bilecik.edu.tr                                         0 228 214 1405