2018-2019 Erasmus+Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2018-2019 HAREKETLİLİK TAKVİMİ

Bu takvim ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ içindir.

2018-2019 GÜZ

05 Şubat – 22 Şubat 2018 Başvuru Süresi
23 Şubat 2018

26-27-28 Şubat 2018

Yabanci Dil Yazılı (Sınav yeri ve saati ilan edilecektir.)

Sözlü Sınavları (Sınav yeri ve saati ilan edilecektir.)

9 Mart 2018 Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr)
12 Mart 2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Yeri ve saati ilan edilecektir.)
  1. BAŞVURU KOŞULLARI
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tüm MYO, FAKÜLTE ve ENSTİTÜLERİNDE okumakta olan TÜM BÖLÜMLERİN ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde en az bir DÖNEM öğrenim görmüş olmak yani Transkript Notuna sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine yeni başlayan öğrenciler, bir önceki Yüksek Öğretim Kademesindeki Mezuniyet Notu ile başvuruda bulunabilir.
  • Mezun Durumda bulunmamak yani en az 30 AKTS’lik ders yüküne sahip bulunmak.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden (öğrenim ve/veya staj) yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçmeyecek olması.

 

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00

Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir.

Yabancı Dil Puanına sahip öğrenciler için (geçerlik süresi içinde alınmış,YDS,TOEFL,YÖKDİL) dil puanları Yabancı Dil Sınavı yerine geçecektir.

Alttan ders alması gereken öğrenciler de Öğrenim Hareketliliği’ne BAŞVURABİLİR.

  1. GEREKLİ BELGELER
  • Onaylı Transkript Belgesi
  • Var ise Yabancı Dil Belgesi (YDS;TOEFL;YÖKDİL)
  • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) başvuru formuna YAPIŞTIRILMIŞ OLACAK

 

  1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Yazılı Dil Sınavından en az 40 puan alan öğrencilerden Sözlü Sınavına girebilirler

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma   HER BİR FAALİYET İÇİN (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

 

BAŞVURULAR ERASMUS OFİSİNE YAPILACAKTIR.

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ: http://erasmus.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=36

 

http://erasmus.bilecik.edu.tr                                          erasmus@bilecik.edu.tr                                         0 228 214 1405