2017-2018 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2017-2018 HAREKETLİLİK TAKVİMİ

 Bu takvim ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ içindir.

2017 – 2018 Bahar

2017– 2018 Bahar + Staj

2017 – 2018 Staj

25 Eylül – 20 Ekim 2017 Başvuru Süresi
23-24-25 Ekim 2017 Yabancı Dil Yazılı ve Sözlü Sınavları (Sınav yeri ve saati ilan edilecektir.)
6 Kasım 2017 Sonuçların İlan Edilmesi (http://www.erasmus.bilecik.edu.tr)
8 Kasım 2017 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Yeri ve saati ilan edilecektir.)
 1. BAŞVURU KOŞULLARI
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin tüm MYO, FAKÜLTE ve ENSTİTÜLERİNDE okumakta olan TÜM BÖLÜMLERİN ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri HAREKETLİLİĞE BAŞVURABİLİR.
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde İKİ DÖNEMDİR öğrenim görüyor olmak yani Transkript Notuna sahip olmak. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine yeni başlayan öğrenciler, bir önceki Yüksek Öğretim Kademesindeki Mezuniyet Notu ile başvuruda bulunabilir
 • Bahar Dönemi itibariyle Mezun Durumda bulunmamak yani en az 30 AKTS’lik ders yüküne sahip bulunmak.
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.  
 • (Staj Hareketliliği’nden faydalananlar Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilir.)
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;
  •  Lisans Üstü Öğrencileri için ise 2.5 / 4.00 olması gerekir
  • Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için 2.20/4.00
 • Alttan ders alması gereken öğrenciler de Öğrenim Hareketliliği’ne BAŞVURABİLİR.

 

 1. GEREKLİ BELGELER
 • Onaylı Transkript Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
 • Staj Hareketliliğine başvuruda bulunacak öğrencilerin “Erasmus Student Work Placement” formunu (öğrencinin, ve gidilecek kurumun bilgileri içeren ve staj yapılacak kurumun tarafından onaylanan) veya “Preacceptance Letter” (Ön kabul mektubu) başvuru esnasında teslim etmeleri gereklidir. (Öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak kurum veya işletme biliniyor olmalı.)

 

 1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2017 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Daha önce yararlanma HER BİR FAALİYET İÇİN (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

 Değerlendirmede Genel Akademik Not Ortalamasının %50‘si ile Yabancı Dil Puanının %50‘si alınır.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde gramer düzeyini tespit eden yazılı sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %75, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun ise % 25 etkisi olacaktır. Diğer bir ifadeyle, yabancı dil notunun 100 üzerinden değerlendirilmesi durumunda konuşma düzeyinin ağırlığı % 25’tir ve toplam başarı notuna etkisi en fazla % 12,5’tur

 

BAŞVURULAR ERASMUS OFİSİNE YAPILACAKTIR.

BAŞVURU FORMU

Erasmus Student Work Placement

BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ: http://erasmus.bilecik.edu.tr/IcerikDetay.aspx?No=36

 

http://erasmus.bilecik.edu.tr                                          erasmus@bilecik.edu.tr                                         0 228 214 1405