2017-2018 Erasmus+Bilgilendirme Toplantısı

2017-2018 Erasmus+Bilgilendirme toplantısı Pazartesi günü 20.03.2017 tarihinde, saat 15:00’de, İktisadi ve İdari Bilimler binasında A002 salonunda yapılacaktır. Asil ve Yedek öğrencilerin katılması zorunludur.