Uzaktan Eğitim/E-Öğrenme Nedir?

Uzaktan Eğitim; zaman ve mekan sınırı olmaksızın öğrencinin ve öğretim elemalarının var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan öğretim ise daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel ayrı mekanlardaki eğitimci ve katılımcıların, çeşitli Bilgi İletişim Teknolojileri yardımıyla etkileşimde bulundukları, öğretme-öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirildiği bir öğrenim şeklidir.