Bölüm Hakkında

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri Bünyelerinde rektörlüklere bağlı olarak Enformatik Bölümlerinin açılması karara bağlanmıştır. Aynı karar ile bütün öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin öğretilmesi amacıyla öğrenimlerinin birinci yarıyılında Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinin zorunlu olarak, öğrenimlerinin kalan süreleri içerisinde Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinden en az birini seçerek iki dersin okutulması istenmiştir. Üniversitemizde de bu doğrultuda açılan Enformatik Bölümünün amacı, üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans programlarının birinci ve ikinci öğretimindeki ENF kodlu derslerin eşgüdümünü ve denetimini yapmak, ders programlarını birimler ile koordineli olarak hazırlamak, öğretim elemanlarını görevlendirmek, ders içerik, uygulama, değerlendirme ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Üniversitemizde halihazırda uzaktan eğitim ile yürütülen ENF101 kodlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri Bölüm Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Ders verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, sınavların organizasyonu ve ders içeriklerinin hazırlanması bölümümüzün faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.