7. İyileştirme

Bölüm Başkanlığımız daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiştir.