Tanıtım

Dünyamızın hızla artan enerji ihtiyacı, yeni ve yenilenebilir enerji teknolojilerine olan ilgiyi her geçen gün önemli derecede artırmaktadır. Bu motivasyon dahilinde, ülkemizde de daha çok yerli üretim ve dolayısıyla enerjide daha az dışa bağlılık politikasının da desteği ile, enerji teknolojilerine verilen önem üst seviyelerdedir. Bahsedilen motivasyon ve politika dahilinde uygulamaya yönelik araştırmalarda bulunmak, uygulama ve faaliyetler gerçekleştirmek amacı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 17 Ekim 2016 tarih ve 29860 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile resmi olarak faaliyetlerine başlamakla beraber merkezin fiziki altyapısının kurulumu devam etmektedir.

Merkezimizin araştırma alanları, enerji problemine çözüm üretebilmek amacı ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin saptanması, saptanan potansiyeller hakkında yöntemler geliştirilmesi ve geleneksel enerji sistemlerinin (petrol, kömür, doğal gaz, vb.) daha verimli ve etkin kullanılabilmelerini sağlayacak sistemler geliştirilmesini kapsamaktadır.

Üniversitemiz bünyesindeki bu merkez, sanayicinin, bilimsel destek ve danışmanlık alabileceği bir merkezin yakın çevresindeki enerji potansiyelini (rüzgar, güneş, vb.) değerlendirme isteğini ve planlarını cesaretlendirecektir.