Misyon ve Vizyon

Misyon

Potansiyel yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında geliştirilen yöntemlerin uygulanması, AR-GE faaliyeti yürüten özel girişimlere ve endüstriyel firmalara bilimsel açıdan destek olunması, enerji ve çevre konularında yayın, proje, danışmanlık ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi; ayrıca enerji alanıyla ilgili bilgilendirici sempozyumlar, konferanslar ve seminerlerin düzenlenmesi ile hem üniversitemiz personel ve öğrencilerinin hem de şehrimiz ve yakın bölge halkının enerji konusundaki bilgilerini güçlendirmektir.

Vizyon

Enerji teknolojileri alanlarında çalışan öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin bir araya getirildiği ve ulusal/uluslararası düzeyde çalışmaların ve ortaklıkların yürütülebildiği bir platform görevi görebilen; genelinde üniversitemizi, özelinde enerji konusunda çalışan öğretim elemanlarımızı sanayiciler ile bir araya getirerek, bu konudaki iş birliklerini ve ortaya konan projeleri artırmak, dolayısıyla da bölgemizi enerji konusunda girişimlerde bulunmak isteyen özel sermaye için cazip hale getirmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir.