4.2. Tedarik Güvencesi

Birim dışından alınan hizmetlerin uygunluk, kalite sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi;

  • Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşleri vardır,
  • Kurum dışından alınan hizmetlere ilişkin ilgili birimlerden geri dönüşler alınır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Kuruma Ait Belgeler
– Tedarik edilen hizmetler ve tedarikçilerin listesi
– Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler

İyileştirme Kanıtları
– Tedarik hizmetlerinden iç paydaşların memnuniyet düzeyini gösteren kanıtlar
– İyileştirme uygulama örnekleri