5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planı hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin yürütme yöntemi;

  • Kurum, iç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygular,
  • Kalite Koordinatörlüğü web sayfalarında bilgileri yer alır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler
– Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri
– Yönetsel ve idari yapılanma şeması
– İç kontrol eylem planının izlenmesi ve yönetimi
– İşe alımlarda idari kadroların gerekli yetkinliğe sahip olduğunu gösteren kanıtlar
– Kurumun yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirilmek için kullandığı yöntemler
– Süreç yönetimi el kitabı (süreç tanımları ve akışları)

İyileştirme Kanıtları
– Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar