1.5. Ar-Ge

Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren tüm alt birimler;

  • 4 adet mini Laboratuvar

  • 1 adet CAD Laboratuvarı

  • 1 adet kavram atölyesi,

Yayınlar (Projeler)

 Yılı

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SSCI-SCI-AHCI kapsamında yayımlanan makale sayıları

5 (1)

6 (1)

8

6

5

Öğretim üyesi sayısı

3

3

5

5

5

Öğretim üyesi başına düşen SSCI-SCI-AHCI makale sayısı

 1,7 (0,3)

2,0 (0,3)

1,6 

1,2 

1,0