1.4. Eğitim-Öğretim

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilim Dalı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bilim Dalı ile “Yandal” programı oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir.

Birimin faaliyet alanları;

 • Eğitim öğretim faaliyetleri,

            – Lisans öğretimi,

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
 • Toplumsal katkı,

olarak sınıflandırılabilir.

1.4.1. Program yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri),

     Bölüm mezunları

 • Tasarımın temel ilkelerini kavrayabilme,

 • Çağdaş teknolojinin etkisini kavrayabilme,

 • Tasarım problemlerini teşhis edebilme, tanımlama ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme,

 • Analitik düşünce ve yenilikçi çıktılar aracılığıyla kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edip cevaplar üretebilme,

 • Güncel tasarım, malzeme ve üretim teknolojileri ile beraber düşünebilen, araştırma ve geliştirmeye açık, yeniliklere hızlı adapte olabilecek yaklaşımlara önem veren,

 • Endüstriyel üretimin toplumsal ve çevresel etkilerine yönelik bilinç ve sorumluluk sahibi olmak, alternatifleri inceleyip geliştirebilen,

 • Sözel ve teknik iletişimde uluslararası seviyede yüksek beceri geliştirmek; yerel, genel ve tasarım kültürüne yönelik ilgiyi arttırabilmiş,

 • İyi bir tasarım için gerekli olan malzeme bilgisini edinmiş,

 • Tasarımlarını sunması için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilen,

 • Tasarımı yapan grup içinde sorumluluk alabilen,

 • Tasarlanan ürünün üretimi esnasında gözetim ve denetim görevini üstlenebilen,

 • Üretim aşamasına geçilmeden önce ürünün maket ya da prototipini uygulayabilen,

 • Tasarımın ön koşulu araştırma becerisini kazanmış,

 • Çevresine tasarımcı algısıyla bakma alışkanlığını kazanmış,

 • İyi bir tasarım çıktısı için her şeyin gerekli bir girdi olduğunu kavramış,

olma Yetkinliklerine sahiptir.

1.4.2. Programların yeterlilikleri ve ders öğrenme çıktıları,

Dört yıllık bir öğretim süresine sahip olan bu program, öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyal ve kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar.

Bölüm; yenilikçi ürün, hizmet ve sistem tasarımlarının öğretimine odaklanmıştır. Bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik, tasarım yönetimi ile topluma, çevreye, ulusal ve küresel paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlılık çerçevesinde katkıda bulunur. Mezunların tasarım biliminin farklı çalışma alanlarında yetkin, verimli, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip profesyoneller olmalarını amaçlar. Bölüm;

 • Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilen,
 • Ürün ve hizmet tasarımının temel bilgi ve becerilerine sahip,
 • Mesleki etik ve yasal sorumluluk sahibi, araştırmacı ve girişimci,
 • Tasarım ile diğer disiplinler arasında ilişkiyi anlamış ve kurabilen,
 • Yenilikçi düşünebilen, ürün ve hizmet tasarımı ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi izleyen ve kullanan,
 • Kendini sürekli geliştiren, yeni ve doğru bilgi ve beceriler edinen tasarımcılar yetiştirmeyi,

hedefler.