1.3.5. Hedefler

Hedef 1.1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün hizmete vereceği, laboratuvarların, ofislerin ve genel hizmet alanlarının hazırlanması,

Hedef 1.2. Fiziksel yapılanmanın tamamlanmasından sonra, makine teçhizat ve sarf temrinlik malzemelerin sağlanması,

Hedef 2.1. Endüstri ürünleri Tasarımı anabilim dallarının kurulması

Hedef 2.2. Lisans derslerinin müfredat, kapsam ve içeriklerinin güncellenmesi,

Hedef 2.3. Her dönemin sonunda öğrenci memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve mezun olan öğrencilerle ilişkilerin arttırılması,

Hedef 2.4. Konferans vermek ve çalıştay çalışmalarına katılmak üzere konularında uzman yerli ve yabancı bilim adamlarının davet edilmesi,

Hedef 2.5. Başarılı öğrencilerin tezlerinde uygulamalı çalışmalar yapabilmelerinin sağlanması,

Hedef 3.1. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki yenilikleri takip etmek, elde edilen bulguları diğer bilim insanları ile paylaşmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla uygun ulusal ve uluslararası kongrelere iştirak edilmesi,

Hedef 3.2. Bölüme proje gelirlerinin sağlanması ve bölüm araştırma stüdyo ve laboratuvarlarının kurulumu ve geliştirilmesi,

Hedef 3.3. Anabilim dallarının özel çalışmalarına imkan sağlayacak laboratuvar dışı alanların (ayrı ayrı sıcak ve soğuk odalar, hücre kültürü ve viroloji odası, hibridizasyon odası ve iklim odası vb.) oluşturulması,

Hedef 4.1. Endüstri ve sanayi kuruluşları ile ortak projeleri imkanlarının sağlanması.