1.3.4. Değerler

 • Güvenilir,

 • Öğrenci odaklı,

 • Öğrencilerimizin geleceğinin ülkenin geleceği olduğuna inanmak,

 • Her öğrencinin gelişimi için ortam hazırlamak,

 • Toplumsal sorumluluk;

  • Şeffaflık,

  • Hesap verebilirlik,

  • Tutarlı olmak,

 • Duyarlılık;

  • Toplumsal değerleri dikkate almak,

  • Sorun çözücü olmak,

  • Özverili olmak,

  • Hoşgörülü olmak,

 • Gelişim odaklılık,

  • Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışmak,

 • Sürdürülebilirlik,

  • Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanmak,