1.3.2. Misyon

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; genç, dinamik, geniş ufuklu, özgün bilgi, birikim ve deneyimlere sahip akademik kadrosu; alt yapı, atölye, laboratuar ve stüdyo olanaklarıyla kendisine beş ana başlık altında toplanan bir misyon belirlemiştir. Bunlar;

Eğitim Misyonu

 • Dünya standartlarında eğitim vererek; öğrencilerini güncel, titiz ve yenilikçi bilgilerle donatmak,

 • Tasarım problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve süreç seçebilen, katma değeri yüksek ürünleri geliştirebilme yeteneği kazanmış, tasarladığını projelere dönüştürebilecek mezunlar yetiştirmek,

 • Öğrencilerinin akademik gelecekleri için en uygun başlangıç noktası olmak,

 • Yerel, ulusal ve uluslararası tasarım sektörünün sorunlarını çözebilecek bilgi birikimine sahip nitelikli tasarımcılar yetiştirmek,

 • Alanında öncelikli tercih edilen bölüm olmak ve uluslararası bilim dünyasında kabul gören nitelikli yayınlara ulaşmak.

Araştırma ve Geliştirme Misyonu

 • Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile yeni tasarım ve ürün geliştirme odaklı araştırmalar yapmak,

 • Disiplinler arası çalışmalara odaklanmak,

 • Endüstriyel tasarım sorunlarını çözmeye yönelik bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmak,

 • Fakülte ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunacak bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmak.

Bilgiyi Yaygınlaştırma Misyonu

 • Ulusal ve uluslararası makale ve bildirilerle bilginin yaygınlaşmasını sağlamak,

 • Sergi, seminer, panel, konferans ve çalıştaylar yaparak bilginin yaygınlaşmasını sağlamak,

 • Kitap yayınıyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamak.

Sinerji Misyonu

 • Üniversite ve Fakültede sinerji oluşturacak çalışmalara liderlik yapmak,

 • Bilginin yaygınlaşması programlarına liderlik yapmak,

 • Öğrenci, mezun ve öğretim üyesi ilişkilerini güncel tutarak, güçlü ve etkili çevreler oluşturmak.

Topluma Hizmet Misyonu

 • Bilecik ve çevresinin sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak,

 • Bölgesel ve ulusal düzeyde etkin bir üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,

 • Lisans, lisansüstü düzeyde ülkenin en yetkin, yenilikçi, girişimci, bilgiye ulaşmayı öğrenmiş, sorumluluğunun gereklerini yerine getiren ve vizyon sahibi meslek insanını yetiştirmek,

 • Topluma hizmette yenilikçi ve öncü olmak.