1.2. Tarihsel Gelişim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 Ekim 2012 tarihli 28434 sayılı Resmî Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur.
Fakültede kurulan ilk bölüm olan “Endüstri Ürünleri Tasarımı” ilk öğrencilerini 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılnda Ek Yerleştirme sonuçlarına göre almıştır. 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 213 öğrenci ve 10 akademik personel (1 Profesör, 3 Dr. Öğr.Üyesi, 1 Dr.Öğr.Gör. ve 5 Araş.Gör. (3 ÖYP) ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.