4.4.2. Yayımlar

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarını yayımlama yöntemi;

  • Araştırma faaliyetleri kurum adresli yayınlar, proje, tez vb. olarak yayımlanır.