4.1.4. Kalkınma Hedefleri

Yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerinin birimin araştırma ve geliştirme stratejilerine etkisi;

  • Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ulusal kalkınma hedefleri göz önüne alınarak ülke menfaatlerine ve bölge ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülür (KIDR/D/1.4/04),