4.1.3. Katkısal Politikalar

Birimdeki araştırma-geliştirme süreçleri ile toplumsal katkı süreçlerinin bütünleştirildiği alanlar ve buralarda izlenen politikalar;

  • Yıl boyunca iç ve dış paydaşları bir araya getiren bilimsel ve sektör odaklı çok sayıda toplantı ve etkinlik düzenlenir (KIDR/D/1.3/02-1,2,3)