4.1.1. Araştırma Stratejisi

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları;

Araştırma stratejisi ve hedefler,

  • Araştırma stratejisi ve hedefleri iç ve dış paydaş görüşleri alınarak belirlenir,
  • Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması ve dış paydaşların görüşlerini almak için dış paydaş analizleri yapılır,

4.1.1.1. Ar-Ge politikası,

  • Araştırma politikamız ülke ekonomisine katkıda bulunacak, toplumun ve bölgenin sorunlarına çözüm getirecek, alt yapıya destek sağlayacak projelere ve tez çalışmalarına öncelik vermektir,

4.1.1.2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu),

  • Birim, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetleri,

4.1.1.3. Araştırma fırsatları,

  • İMOS ile ortak ar&ge protokolü imzalanmıştır.

4.1.1.4. Öncelikli alanlar,

  • Önceliklerinin belirlenmesinde uluslararası düzeyde yenilikler takip edilirken mesleki bilimler için iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel, sektörel projeler ile sosyal projeler ve araştırma faaliyetleri,

4.1.1.5. Ortak araştırma faaliyetleri,

  • İMOS ile ortak ar&ge protokolü imzalanmıştır.

4.1.1.6. Araştırma platformları,

  • Uluslar arası platformlara katılma çalışmaları yürütülmektedir,

4.1.1.7. Etik değerler,

  • Kurumsal değerlere göre gerçekleştirilir,

1.1.8. Araştırma çıktıları,

  • Proje grupları öğretim elemanlarının katıldığı öncelikli araştırma alanları ile ilgili çeşitli etkinlikler.