3.6.6. Bütçe Dağılımı

Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımına karar verme yöntemi;

Dekanlık tarafından gerçekleştirilir ve 2018 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne bütçe ayrılmamıştır.

İlgili ölçüte ait beklenen kanıtlar aşağıda listelenmektedir:

Birime Ait Belgeler

– Öğrenci Toplulukları oluşturma, onaylama, izleme ve değerlendirme sistemi
– Bütçede öğrencilere yönelik hizmet giderlerinin dağılımı
– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.)
İyileştirme Kanıtları
– Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerle ilgili uygulamalar (temsil edilmesi, engelsiz üniversite uygulamaları vb.)
– Öğrenci Topluluklarının yıl içerisindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi
– Yıl içerisinde öğrencilere yönelik yıllık sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (türü, konusu, katılımcı sayısı vb. bilgilerle)
– Öğrencilere sunulan hizmetlerle ilgili öğrenci geri bildirim araçları (anketler vb.) sonuçları.