3.6.5. Planlama

Birimde öğrenciye sunulan hizmet ve desteklerin planlama yöntemi;

Bölüm Kurulunda gerçekleştirilir.