3.6.3. Kurumsal Hizmetler

Kurumda öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri;
– Her öğrenci için, akademik ve sosyal danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi belirlenir ve öğrencinin eğitimi süresince akademik ve sosyal danışmanlık desteği verilir,
– Fakültenin açıldığı ilk haftada ders programlarında yer alan uyum haftası etkinlikleri kapsamında verilen hizmetler tanıtılır.

3.6.3.1. Birimsel Hizmetler

Birimde öğretim elemanları tarafından sağlanan rehberlik ve destek hizmetleri nelerdir?
– Ders yılının ilk haftasında ders programlarında yer alan uyum haftası etkinlikleri kapsamında verilen hizmetler tanıtılır,
– Akademik danışmanlık,
– Akademik başarısı düşen öğrencilerin bireysel takibi ve desteklenmesi amacıyla danışmanlık görevi koordinatörler ve öğretim üyeleri tarafından yürütülür.