3.4.2. Formal Öğrenme

Birimde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler;
İlgili sistem kuruludur;
– Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) üzerinden takip edilir.