3.4.1. Kabul

3.4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler

Bölüm: ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sistemi LYS sonuçlarına göre MF4 türünde öğrenci alır. Ayrıca; Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci adayları;
– Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
– Şekiller arasındaki ilişkileri üç boyutlu görebilen,
– Tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneğe sahip,
– Henüz örneği olmayan nesneleri zihninde tasarlayabilme ve tasarladıklarını çizebilme yeteneklerine sahip,
– Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık,
– Hem Güzel Sanatlara hem de Mühendisliğe ilgili olmaları gerekir.

3.4.1.2. Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar)
    3.4.1.2.1. Kabul,

LYS ile yapılır.

3.4.1.3. Uyum (Yeni öğrenci uyumu)

Bölüm yeni öğrencilerin uyum sürecini “Mentörlük” uygulaması ile yürütür.

     3.4.1.3.1. Mentörler

2018-2019 akademik yılı mentörleri;
– Recep Kadir KIYAK
– Özcan DÜZCE
– Şebnem SAĞLAM
3.4.1.4. Başarılar (Öğrenci başarıları),
Uygar ÇANKAYA (Mansiyon Ödülü-2017)

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik)

1. Sınıf: Arş. Gör. Hilal ERDEM,
2. Sınıf: Öğr. Gör. Dr. Cenk SEZER,
3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI,
4. Sınıf: Doç. Dr. Mehmet AYDIN,
Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş (Uzatmalı öğrenciler)

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği

Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programı ile sağlanmaktadır. Bunlar;
Öğrenci Eğitim Öğretim Yılı Üniversite -Bölüm
Aylin Tahracı 2016-2017 Streminski Academy of Lodz (Polonya)
Sümeyye Ayhan 2016-2017 Streminski Academy of Lodz (Polonya)
Ahmet Selçuk Ekşi 2017-2018 Streminski Academy of Lodz- (Polonya)
Abdullah Samet 2017-2018 The University of Beirra (Portekiz)
Sultan Sena Acar 2017-2018 The University of Beirra (Portekiz)
Goncagül Kahraman 2018-2019 Streminski Aca demy of Lodz (Polonya)
Kubilay Çiçekliyer 2018-2019 Streminski Academy of Lodz (Polonya)
Selin Nalçakan 2018-2019 Marmara Üniversitesi- Endüstri Ürünleri Tasarımı

3.4.1.7. Diğer Kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler;
– Öğrenci kabulu ilgili mevzuatlar gereğince yapılır,
– Akademik birimlerin başarılı lise öğrencilerinin programlarını tercih etmelerine yönelik yaptığı faaliyetler (fuarlara ve tasarım haftalarına katılım) gerçekleştirilir (KIDR/C/4.1.7/02-1-2-3),
– Öğrenci kabulu ilgili mevzuatlar gereğince yapılır.