3.3.13. BDY

BDY konusunda Birimde yapılan bilgilendirme ve eğitimler;

– BDY yoluyla nasıl ölçülmesi sadece akredite olan programlar için yapılır.