3.2.5. İzlemeler

Program çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla kullanılan mekanizmalar;

– Uygun önlemlerle iyileştirmeler yapılır, örneğin anketler (KIDR/C/2.5/03-1),
-Stratejik plan çerçevesinde, program izleme ve değerlendirme çalışmaları (KIDR/C/2.5/04-2),