3.1.3. Faaliyetler

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere projelerle desteklenen faaliyetler;

  • Fuar (KIDR/C/1.3/02-1),
  • Tasarım haftaları (KIDR/C/1.3/02-2),