3.1.2. Paydaş Katılımı

Program tasarımında paydaş görüşlerini alma yöntemleri;

  • Toplantı (KIDR/C/1.2/02-1),
  • Yüzyüze görüşmeler (KIDR/C/1.2/02-2),

3.1.2.1. Yansımalar

Paydaş görüşlerinin program tasarımına yansıtılma yöntemleri;

  • Görüşler raporlanarak saklanır (KIDR/C/1.2.1/09)

3.1.2.2. Bilgilendirme

Tasarlanan programlar konusunda paydaşları bilgilendirme araçları;

  • Web sayfaları (KIDR/C/1.2.2/02),